"a","\xc3\xa4"=>"a","\xc4\x8d"=>"c","\xc4\x8f"=>"d","\xc3\xa9"=>"e","\xc4\x9b"=>"e","\xc3\xad"=>"i","\xc4\xbe"=>"l","\xc4\xba"=>"l","\xc5\x88"=>"n","\xc3\xb3"=>"o","\xc3\xb6"=>"o","\xc5\x91"=>"o","\xc3\xb4"=>"o","\xc5\x99"=>"r","\xc5\x95"=>"r","\xc5\xa1"=>"s","\xc5\xa5"=>"t","\xc3\xba"=>"u","\xc5\xaf"=>"u","\xc3\xbc"=>"u","\xc5\xb1"=>"u","\xc3\xbd"=>"y","\xc5\xbe"=>"z","\xc3\x81"=>"A","\xc3\x84"=>"A","\xc4\x8c"=>"C","\xc4\x8e"=>"D","\xc3\x89"=>"E","\xc4\x9a"=>"E","\xc3\x8d"=>"I","\xc4\xbd"=>"L","\xc4\xb9"=>"L","\xc5\x87"=>"N","\xc3\x93"=>"O","\xc3\x96"=>"O","\xc5\x90"=>"O","\xc3\x94"=>"O","\xc5\x98"=>"R","\xc5\x94"=>"R","\xc5\xa0"=>"S","\xc5\xa4"=>"T","\xc3\x9a"=>"U","\xc5\xae"=>"U","\xc3\x9c"=>"U","\xc5\xb0"=>"U","\xc3\x9d"=>"Y","\xc5\xbd"=>"Z"); $url = strtr($text, $tbl); $url = preg_replace('~[^\\pL0-9_]+~u', '-', $url); $url = trim($url, "-"); //$url = iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $url); $url = strtolower($url); $url = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~', '', $url); return $url; } function Resizer( $filename, //cesta k souboru, ktery chcete zmensit $copypath, //cesta, kam zmenseny soubor ulozit $MaxWidth, //maximalni sirka zmenseneho obrazku $MaxHeight) //maximalni vyska zmenseneho obrazku { $filename = strtolower($filename); $copypath = strtolower($copypath); // ZjistĂ formát obrázku $format = end(explode(".", $filename)); //zjistime puvodni velikost obrazku list($OrigWidth, $OrigHeight) = getimagesize($filename); //hodnota 0 v parametrech MaxWidth resp. MaxHeight znamena, //ze sirka resp. vyska vysledku muze byt libovolna if ($MaxWidth == 0) $MaxWidth = $OrigWidth; if ($MaxHeight == 0) $MaxHeight = $OrigHeight; //nyni vypocitam pomer zmenseni $pw = $OrigWidth / $MaxWidth; $ph = $OrigHeight / $MaxHeight; if ($pw > $ph) $p = $pw; else $p = $ph; if ($p < 1) $p = 1; //v p ted mame pomer pro zmenseni //vypocitame vysku a sirku zmenseneho obrazku $NewWidth = (int)$OrigWidth / $p; $NewHeight = (int)$OrigHeight / $p; if($format=='jpg') { $format='jpeg'; } //vytvorime novy obrazek pozadovane vysky a sirky $image_p = imagecreatetruecolor($NewWidth, $NewHeight); //otevreme puvodni obrazek se souboru $fce = 'imagecreatefrom'.$format; $image = $fce($filename); unset($fce); //a okopirujeme zmenseny puvodni obrazek do noveho imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $NewWidth, $NewHeight, $OrigWidth, $OrigHeight); //a ulozime $fce = 'image'.$format; $fce($image_p, $copypath, 100); unset($fce); } function dokonce($dokonce){ $dokonce_dnu = floor($dokonce / 86400); $dokonce -= ($dokonce_dnu * 86400); $dokonce_hodin = floor($dokonce / 3600); $dokonce -= ($dokonce_hodin * 3600); $dokonce_minut = floor($dokonce / 60); $dokonce -= ($dokonce_minut * 60); if($dokonce_dnu != 0) $vystup = "$dokonce_dnu dnů a $dokonce_hodin hodin"; elseif($dokonce_hodin != 0)$vystup = "$dokonce_hodin hodin a $dokonce_minut minut"; elseif($dokonce_minut != 0)$vystup = "$dokonce_minut minut a $dokonce sekund"; else $vystup = "$dokonce sekund"; //"$dokonce_dnu dnů a $dokonce_hodin hodin a $dokonce_minut minut a $dokonce sekund"; return $vystup; } /** Vrácení rozměrů obrázku po zmenšení * @param string název zmenšovaného souboru * @param int maximální šířka výsledného obrázku, 0 pokud na ní nezáleží * @param int maximální výška výsledného obrázku, 0 pokud na ní nezáleží * @return array ($width, $height) výsledná šířka a výška * @copyright Jakub Vrána, http://php.vrana.cz/ */ function image_shrink_size($file_in, $max_x = 0, $max_y = 0) { list($width, $height) = getimagesize($file_in); if (!$width || !$height) { return array(0, 0); } if ($max_x && $width > $max_x) { $height = round($height * $max_x / $width); $width = $max_x; } if ($max_y && $height > $max_y) { $width = round($width * $max_y / $height); $height = $max_y; } return array($width, $height); } /** Převzorkování obrázku GIF, PNG nebo JPG * @param string název zmenšovaného souboru * @param string název výsledného souboru * @param int šířka výsledného obrázku * @param int výška výsledného obrázku * @return bool true, false v případě chyby * @copyright Jakub Vrána, http://php.vrana.cz/ */ function image_resize($file_in, $file_out, $width, $height) { $imagesize = getimagesize($file_in); if ((!$width && !$height) || !$imagesize[0] || !$imagesize[1]) { return false; } if ($imagesize[0] == $width && $imagesize[1] == $height) { return copy($file_in, $file_out); } switch ($imagesize[2]) { case 1: $img = imagecreatefromgif($file_in); break; case 2: $img = imagecreatefromjpeg($file_in); break; case 3: $img = imagecreatefrompng($file_in); break; default: return false; } if (!$img) { return false; } $img2 = imagecreatetruecolor($width, $height); imagecopyresampled($img2, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $imagesize[0], $imagesize[1]); if ($imagesize[2] == 2) { return imagejpeg($img2, $file_out); } elseif ($imagesize[2] == 1 && function_exists("imagegif")) { imagetruecolortopalette($img2, false, 256); return imagegif($img2, $file_out); } else { return imagepng($img2, $file_out); } } //vlozeni_obrazku('fotogalerie', '300', '150', 'img','tino'); function vlozeni_obrazku($cesta, $velikost_miniat_x, $velikost_miniat_y, $input, $jmenosouboru) { $y = $velikost_miniat_y; $x = $velikost_miniat_x; $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; $pripona = strtolower(substr($jmeno,-3,3)); if ($pripona == "jpg" or $pripona == "png" or $pripona == "gif" ) { if ($pripona == "jpg") {$slozka = $cesta; $pripona = ".jpg"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromJPEG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageJPEG($img_cil, $adresar."/small/".$filed); } if ($pripona == "gif") { $slozka = $cesta; $pripona = ".gif"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromGIF($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageGIF($img_cil, $adresar."/small/".$filed); $small = $adresar."/small/".$filed; } if ($pripona == "png") { $slozka = $cesta; $pripona = ".png"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromPNG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImagePNG($img_cil, $adresar."/small/".$filed); } } $x = array($id, $id_small); return $x; } //vložení miniatury function miniatura($cesta, $velikost_miniat_x, $velikost_miniat_y, $input, $jmenosouboru) { $y = $velikost_miniat_y; $x = $velikost_miniat_x; $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; $pripona = strtolower(substr($jmeno,-3,3)); if ($pripona == "jpg" or $pripona == "png" or $pripona == "gif" ) { if ($pripona == "jpg") {$slozka = $cesta; $pripona = ".jpg"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromJPEG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageJPEG($img_cil, $adresar."/".$filed); } if ($pripona == "gif") { $slozka = $cesta; $pripona = ".gif"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromGIF($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageGIF($img_cil, $adresar."/".$filed); } if ($pripona == "png") { $slozka = $cesta; $pripona = ".png"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromPNG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImagePNG($img_cil, $adresar."/".$filed); } } if($id == "") return "images/img.jpg"; else return $id; } function soubor($cesta,$input,$jmenosouboru) { $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; if($jmeno != ""){ $pripona = substr($jmeno, -4); $cil = $adresar . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $adresar . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; // Zjistí dočastné umístění souboru $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) // A tady zkopíruje soubor z dočastného umístění do cílového souboru a složky or die ($vystup ="Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); // Ještě na soubor vyhodíme funkci chmod, která změní jeho práva na maximum, pokud by soubor psal chybu změňte 0644 na 0777 rename("$cil", "$id"); if($copy == true){return $id;} else{ return "error"; }}else return "error"; } function mesiczcisla($cislo) { if($cislo == 1) return "Leden"; if($cislo == 2) return "Únor"; if($cislo == 3) return "Březen"; if($cislo == 4) return "Duben"; if($cislo == 5) return "Květen"; if($cislo == 6) return "Červen"; if($cislo == 7) return "Červenec"; if($cislo == 8) return "Srpen"; if($cislo == 9) return "Září"; if($cislo == 10) return "Říjen"; if($cislo == 11) return "Listopad"; if($cislo == 12) return "Prosinec"; } function datum($date) { $den = substr($date, -2); $mesic = substr($date, 2,2); $rok = substr($date,0, 4); $datum = $den.".".$mesic.".".$rok; return $datum; } function datex($date) { $den = substr($date,0, 2); $mesic = substr($date, 3,2); $rok = substr($date, -4); $datum = $rok.$mesic.$den; return $datum; } function email($mail_prijemce,$jmeno_odesilatele,$mail_odesilatele,$predmet,$text){ require_once('phpmailer/class.phpmailer.php'); require_once('phpmailer/class.smtp.php'); $mail = new PHPMailer(); $mail->IsMail(); $mail->IsHTML(true); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->From = $mail_odesilatele; $mail->FromName = $jmeno_odesilatele; $mail->WordWrap = 50; $mail->Subject = $predmet; $mail->Body = $text; $mail->AltBody = "Pokud se Vám zpráva nezobrazila korektně, prosím přepněte Vášeho emailového klienta do zobrazení s formátováním HTML"; $mail->AddAddress($mail_prijemce); if(!$mail->Send()) { echo " Nepodařilo se odeslat vzkaz,"; echo " $prijemce - do?lo k chybě: " . $mail->ErrorInfo; } } //načtení banneru1 z databáze function banner($idboxu,$pocet,$sirka,$vyska){ $vysledek34=mysql_query("select * from bannery where box = '$idboxu' and action = '1' order by rand() limit $pocet "); while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek34)) { $id = $zaznam['id']; $link = $zaznam['link']; $adresa = $zaznam['adresa']; $typ = $zaznam['typ']; if($typ == "img") {$vystup = "\"Banner\""; } if($typ == "flash") { $vystup = ""; $vystup .= '

Omlouváme se, ale váš prohlížeč nepodporuje Adobe Flash. Prosím stáhněte si potřbné zásuvné moduly na http://www.adobe.com

'; }} return $vystup; } //načtení banneru1 z databáze function bannerx($idboxu,$pocet,$sirka,$vyska){ $vysledek34=mysql_query("select * from bannery where box = '$idboxu' and action = '1' order by rand() limit $pocet "); while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek34)) { $id = $zaznam['id']; $link = $zaznam['link']; $adresa = $zaznam['adresa']; $typ = $zaznam['typ']; if($typ == "img") {$vystup = "\"Banner\""; } if($typ == "flash") { $vystup = ""; $vystup .= '

Omlouváme se, ale váš prohlížeč nepodporuje Adobe Flash. Prosím stáhněte si potřbné zásuvné moduly na http://www.adobe.com

'; }} return $vystup; } ?> ICT Triatlon
SportGroup.cz Facebook

Fotogalerie


Logo ICT

© 2012 SportGroup.cz / Webdesigned by www.fullhouse.cz / Webhosting by Yourhosting.cz / CMS by YourEditor

Home | Místo konání | Program | Tratě | Kategorie | Fotky | Pravidla | Výsledky | Diskusní fórum