"a","\xc3\xa4"=>"a","\xc4\x8d"=>"c","\xc4\x8f"=>"d","\xc3\xa9"=>"e","\xc4\x9b"=>"e","\xc3\xad"=>"i","\xc4\xbe"=>"l","\xc4\xba"=>"l","\xc5\x88"=>"n","\xc3\xb3"=>"o","\xc3\xb6"=>"o","\xc5\x91"=>"o","\xc3\xb4"=>"o","\xc5\x99"=>"r","\xc5\x95"=>"r","\xc5\xa1"=>"s","\xc5\xa5"=>"t","\xc3\xba"=>"u","\xc5\xaf"=>"u","\xc3\xbc"=>"u","\xc5\xb1"=>"u","\xc3\xbd"=>"y","\xc5\xbe"=>"z","\xc3\x81"=>"A","\xc3\x84"=>"A","\xc4\x8c"=>"C","\xc4\x8e"=>"D","\xc3\x89"=>"E","\xc4\x9a"=>"E","\xc3\x8d"=>"I","\xc4\xbd"=>"L","\xc4\xb9"=>"L","\xc5\x87"=>"N","\xc3\x93"=>"O","\xc3\x96"=>"O","\xc5\x90"=>"O","\xc3\x94"=>"O","\xc5\x98"=>"R","\xc5\x94"=>"R","\xc5\xa0"=>"S","\xc5\xa4"=>"T","\xc3\x9a"=>"U","\xc5\xae"=>"U","\xc3\x9c"=>"U","\xc5\xb0"=>"U","\xc3\x9d"=>"Y","\xc5\xbd"=>"Z"); $url = strtr($text, $tbl); $url = preg_replace('~[^\\pL0-9_]+~u', '-', $url); $url = trim($url, "-"); //$url = iconv("utf-8", "us-ascii//TRANSLIT", $url); $url = strtolower($url); $url = preg_replace('~[^-a-z0-9_]+~', '', $url); return $url; } function Resizer( $filename, //cesta k souboru, ktery chcete zmensit $copypath, //cesta, kam zmenseny soubor ulozit $MaxWidth, //maximalni sirka zmenseneho obrazku $MaxHeight) //maximalni vyska zmenseneho obrazku { $filename = strtolower($filename); $copypath = strtolower($copypath); // ZjistĂ formát obrázku $format = end(explode(".", $filename)); //zjistime puvodni velikost obrazku list($OrigWidth, $OrigHeight) = getimagesize($filename); //hodnota 0 v parametrech MaxWidth resp. MaxHeight znamena, //ze sirka resp. vyska vysledku muze byt libovolna if ($MaxWidth == 0) $MaxWidth = $OrigWidth; if ($MaxHeight == 0) $MaxHeight = $OrigHeight; //nyni vypocitam pomer zmenseni $pw = $OrigWidth / $MaxWidth; $ph = $OrigHeight / $MaxHeight; if ($pw > $ph) $p = $pw; else $p = $ph; if ($p < 1) $p = 1; //v p ted mame pomer pro zmenseni //vypocitame vysku a sirku zmenseneho obrazku $NewWidth = (int)$OrigWidth / $p; $NewHeight = (int)$OrigHeight / $p; if($format=='jpg') { $format='jpeg'; } //vytvorime novy obrazek pozadovane vysky a sirky $image_p = imagecreatetruecolor($NewWidth, $NewHeight); //otevreme puvodni obrazek se souboru $fce = 'imagecreatefrom'.$format; $image = $fce($filename); unset($fce); //a okopirujeme zmenseny puvodni obrazek do noveho imagecopyresampled($image_p, $image, 0, 0, 0, 0, $NewWidth, $NewHeight, $OrigWidth, $OrigHeight); //a ulozime $fce = 'image'.$format; $fce($image_p, $copypath, 100); unset($fce); } function dokonce($dokonce){ $dokonce_dnu = floor($dokonce / 86400); $dokonce -= ($dokonce_dnu * 86400); $dokonce_hodin = floor($dokonce / 3600); $dokonce -= ($dokonce_hodin * 3600); $dokonce_minut = floor($dokonce / 60); $dokonce -= ($dokonce_minut * 60); if($dokonce_dnu != 0) $vystup = "$dokonce_dnu dnů a $dokonce_hodin hodin"; elseif($dokonce_hodin != 0)$vystup = "$dokonce_hodin hodin a $dokonce_minut minut"; elseif($dokonce_minut != 0)$vystup = "$dokonce_minut minut a $dokonce sekund"; else $vystup = "$dokonce sekund"; //"$dokonce_dnu dnů a $dokonce_hodin hodin a $dokonce_minut minut a $dokonce sekund"; return $vystup; } /** Vrácení rozměrů obrázku po zmenšení * @param string název zmenšovaného souboru * @param int maximální šířka výsledného obrázku, 0 pokud na ní nezáleží * @param int maximální výška výsledného obrázku, 0 pokud na ní nezáleží * @return array ($width, $height) výsledná šířka a výška * @copyright Jakub Vrána, http://php.vrana.cz/ */ function image_shrink_size($file_in, $max_x = 0, $max_y = 0) { list($width, $height) = getimagesize($file_in); if (!$width || !$height) { return array(0, 0); } if ($max_x && $width > $max_x) { $height = round($height * $max_x / $width); $width = $max_x; } if ($max_y && $height > $max_y) { $width = round($width * $max_y / $height); $height = $max_y; } return array($width, $height); } /** Převzorkování obrázku GIF, PNG nebo JPG * @param string název zmenšovaného souboru * @param string název výsledného souboru * @param int šířka výsledného obrázku * @param int výška výsledného obrázku * @return bool true, false v případě chyby * @copyright Jakub Vrána, http://php.vrana.cz/ */ function image_resize($file_in, $file_out, $width, $height) { $imagesize = getimagesize($file_in); if ((!$width && !$height) || !$imagesize[0] || !$imagesize[1]) { return false; } if ($imagesize[0] == $width && $imagesize[1] == $height) { return copy($file_in, $file_out); } switch ($imagesize[2]) { case 1: $img = imagecreatefromgif($file_in); break; case 2: $img = imagecreatefromjpeg($file_in); break; case 3: $img = imagecreatefrompng($file_in); break; default: return false; } if (!$img) { return false; } $img2 = imagecreatetruecolor($width, $height); imagecopyresampled($img2, $img, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $imagesize[0], $imagesize[1]); if ($imagesize[2] == 2) { return imagejpeg($img2, $file_out); } elseif ($imagesize[2] == 1 && function_exists("imagegif")) { imagetruecolortopalette($img2, false, 256); return imagegif($img2, $file_out); } else { return imagepng($img2, $file_out); } } //vlozeni_obrazku('fotogalerie', '300', '150', 'img','tino'); function vlozeni_obrazku($cesta, $velikost_miniat_x, $velikost_miniat_y, $input, $jmenosouboru) { $y = $velikost_miniat_y; $x = $velikost_miniat_x; $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; $pripona = strtolower(substr($jmeno,-3,3)); if ($pripona == "jpg" or $pripona == "png" or $pripona == "gif" ) { if ($pripona == "jpg") {$slozka = $cesta; $pripona = ".jpg"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromJPEG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageJPEG($img_cil, $adresar."/small/".$filed); } if ($pripona == "gif") { $slozka = $cesta; $pripona = ".gif"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromGIF($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageGIF($img_cil, $adresar."/small/".$filed); $small = $adresar."/small/".$filed; } if ($pripona == "png") { $slozka = $cesta; $pripona = ".png"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $id_small = $slozka . "/small/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromPNG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImagePNG($img_cil, $adresar."/small/".$filed); } } $x = array($id, $id_small); return $x; } //vložení miniatury function miniatura($cesta, $velikost_miniat_x, $velikost_miniat_y, $input, $jmenosouboru) { $y = $velikost_miniat_y; $x = $velikost_miniat_x; $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; $pripona = strtolower(substr($jmeno,-3,3)); if ($pripona == "jpg" or $pripona == "png" or $pripona == "gif" ) { if ($pripona == "jpg") {$slozka = $cesta; $pripona = ".jpg"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromJPEG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageJPEG($img_cil, $adresar."/".$filed); } if ($pripona == "gif") { $slozka = $cesta; $pripona = ".gif"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromGIF($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImageGIF($img_cil, $adresar."/".$filed); } if ($pripona == "png") { $slozka = $cesta; $pripona = ".png"; $cil = $slozka . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $slozka . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $filed = $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) or die ( $vystup = "Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); rename("$cil", "$id"); $img_zdroj = ImageCreateFromPNG($id); $img_cil = ImageCreatetruecolor($x,$y); ImageCopyResampled($img_cil,$img_zdroj,0,0,0,0,$x,$y,ImageSX($img_zdroj),ImageSY($img_zdroj)); ImagePNG($img_cil, $adresar."/".$filed); } } if($id == "") return "images/img.jpg"; else return $id; } function soubor($cesta,$input,$jmenosouboru) { $identifikator = date("U"); $adresar = $cesta; $jmeno = $_FILES[$input]['name']; if($jmeno != ""){ $pripona = substr($jmeno, -4); $cil = $adresar . "/" .$jmeno; $identifikator += 1; $id = $adresar . "/" . $jmenosouboru . $identifikator . $pripona; $nazev_souboru = $_FILES[$input]['tmp_name']; // Zjistí dočastné umístění souboru $copy = move_uploaded_file($nazev_souboru, $cil) // A tady zkopíruje soubor z dočastného umístění do cílového souboru a složky or die ($vystup ="Přenesený soubor nelze zkopírovat"); chmod ($cil, 0644); // Ještě na soubor vyhodíme funkci chmod, která změní jeho práva na maximum, pokud by soubor psal chybu změňte 0644 na 0777 rename("$cil", "$id"); if($copy == true){return $id;} else{ return "error"; }}else return "error"; } function mesiczcisla($cislo) { if($cislo == 1) return "Leden"; if($cislo == 2) return "Únor"; if($cislo == 3) return "Březen"; if($cislo == 4) return "Duben"; if($cislo == 5) return "Květen"; if($cislo == 6) return "Červen"; if($cislo == 7) return "Červenec"; if($cislo == 8) return "Srpen"; if($cislo == 9) return "Září"; if($cislo == 10) return "Říjen"; if($cislo == 11) return "Listopad"; if($cislo == 12) return "Prosinec"; } function datum($date) { $den = substr($date, -2); $mesic = substr($date, 2,2); $rok = substr($date,0, 4); $datum = $den.".".$mesic.".".$rok; return $datum; } function datex($date) { $den = substr($date,0, 2); $mesic = substr($date, 3,2); $rok = substr($date, -4); $datum = $rok.$mesic.$den; return $datum; } function email($mail_prijemce,$jmeno_odesilatele,$mail_odesilatele,$predmet,$text){ require_once('phpmailer/class.phpmailer.php'); require_once('phpmailer/class.smtp.php'); $mail = new PHPMailer(); $mail->IsMail(); $mail->IsHTML(true); $mail->CharSet = "utf-8"; $mail->From = $mail_odesilatele; $mail->FromName = $jmeno_odesilatele; $mail->WordWrap = 50; $mail->Subject = $predmet; $mail->Body = $text; $mail->AltBody = "Pokud se Vám zpráva nezobrazila korektně, prosím přepněte Vášeho emailového klienta do zobrazení s formátováním HTML"; $mail->AddAddress($mail_prijemce); if(!$mail->Send()) { echo " Nepodařilo se odeslat vzkaz,"; echo " $prijemce - do?lo k chybě: " . $mail->ErrorInfo; } } //načtení banneru1 z databáze function banner($idboxu,$pocet,$sirka,$vyska){ $vysledek34=mysql_query("select * from bannery where box = '$idboxu' and action = '1' order by rand() limit $pocet "); while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek34)) { $id = $zaznam['id']; $link = $zaznam['link']; $adresa = $zaznam['adresa']; $typ = $zaznam['typ']; if($typ == "img") {$vystup = "\"Banner\""; } if($typ == "flash") { $vystup = ""; $vystup .= '

Omlouváme se, ale váš prohlížeč nepodporuje Adobe Flash. Prosím stáhněte si potřbné zásuvné moduly na http://www.adobe.com

'; }} return $vystup; } //načtení banneru1 z databáze function bannerx($idboxu,$pocet,$sirka,$vyska){ $vysledek34=mysql_query("select * from bannery where box = '$idboxu' and action = '1' order by rand() limit $pocet "); while ($zaznam=MySQL_Fetch_Array($vysledek34)) { $id = $zaznam['id']; $link = $zaznam['link']; $adresa = $zaznam['adresa']; $typ = $zaznam['typ']; if($typ == "img") {$vystup = "\"Banner\""; } if($typ == "flash") { $vystup = ""; $vystup .= '

Omlouváme se, ale váš prohlížeč nepodporuje Adobe Flash. Prosím stáhněte si potřbné zásuvné moduly na http://www.adobe.com

'; }} return $vystup; } ?> ICT Triatlon
SportGroup.cz Facebook

Výsledky

Výsledky 2017
Výsledky 2016
Výsledky 2015
Výsledky 2014 
Výsledky 2013
Výsledky 2012
Výsledky 2011
Výsledky 2010
Výsledky 2009
Výsledky 2008
Výsledky 2007
Výsledky 2006

 


Logo ICT

© 2012 SportGroup.cz / Webdesigned by www.fullhouse.cz / Webhosting by Yourhosting.cz / CMS by YourEditor

Home | Místo konání | Program | Tratě | Kategorie | Fotky | Pravidla | Výsledky | Diskusní fórum